actuele planning

De planning wordt elke 15 minuten bijgewerkt als er veranderingen zijn geweest. Deze planning is dus onder voorbehoud.

om de snelheid van de planning te verhogen wordt vanaf nu standaard de eerste 30 dagen in beeld gebracht en dmv het kalendertje kunt u verder in het jaar kijken!!

Datum

Blauw: Bijzondere opleiding of locatie
Wk Datum Opleiding Plaats Vrije plaatsen Inschrijven
45 04-11-2013
05-11-2013
Gasmeten basis
Gasmeten basis
doel opleiding

De deelnemer kan na afloop van de cursus planmatig en veilig gasmeetapparatuur bedienen en de vastgestelde waarde interpreteren. Tevens beschikt hij over kennis om met mobiele gasapparatuur om te gaan en te begrijpen wat de meetresultaten betekenen

vereiste vooropleiding

Verondersteld wordt dat deelnemers al enigszins bekend zijn met de meetapparatuur en over enige basiskennis van gasmeten beschikken.

cursusinhoud

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:
Theorie

 • Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities van MAC- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3, toxische stoffen melding;
 • Basisbegrippen, zoals brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting.
 • Basisbegrippen, zoals verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting

Praktijk

 • Zelfstandig EX-OX-TOX gasmetingen verrichten
 • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
cursusduur

De open inschrijving cursus bestaat uit twee aangesloten dagen, met instructie van 08.30 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal twaalf deelnemers. Zowel het theorie- als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

plaats cursus

Terneuzen, Goes of incompany

Examen

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een SSVV Opleidingengids certificaat Gasmeten: EX-OX, TOX of EX-OX-TOX. Deze certificaten zijn drie jaar geldig

kosten

Voor de kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Veldhoven 0 Vol
45 04-11-2013 Hoogwerker
Hoogwerker
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die als onderdeel van hun werk een hoogwerker moeten besturen / bedienen.

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht
 • soorten hoogwerkers
 • wat is een hoogwerker
 • bediening hoogwerker en de regels
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een hoogwerker
 • vakbekwaam werken met een hoogwerker
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de hoogwerker
 • kennismaking met de hoogwerker
 • veiligheid
 • bediening en beperkingen en regels hoogwerker
 • efficient werken
 • noodsystemen
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag of . Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman opkeidingen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist een certificaat veilig werken met een hoogwerker dit kan zowel een SOG of ons eigen jonkman certificaat zijn.

Kosten

neem voor de actuele kosten contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 2 Inschrijven   Inschrijven
45 04-11-2013
05-11-2013
Heftruck basis
Heftruck basis
Doelgroep

Medewerkers met een minimumleeftijd van 16 jaar die op (petrochemisch of ander) bedrijfsterrein in installaties,magazijnen, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie B (voor een SOG). Tevens is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • begrijpen risico’s gevaarlijke stoffen (gevi)
 • werken met lasten van verschillende aard (vloeistoffen, vastestoffen)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een heftruck
 • vakbekwaam werken met een vorkheftruck

 

De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • kennismaking met de heftruck
 • veiligheid
 • werken met vaten kisten etc.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
 • veiligheidstest (uniek)
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 2 dagen Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck volgens SSVV-SOG of het eigen Jonkman certificaat .Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman Opleidingen

Terneuzen 2 Inschrijven   Inschrijven
45 04-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Terneuzen 0 Vol
45 04-11-2013 Buitenwacht
Buitenwacht
doel opleiding

Het doel van de cursus is om de Buitenwacht voldoende kennis en vaardigheden aan te leren, zodat deze zijn/haar taak conform de wettelijke normen veilig kan uitvoeren, dus dat ze toezicht kunnen houden bij een besloten ruimte en juist kunnen handelen in een noodsituatie.

Doelgroep

Iedereen die belast wordt met de functie Buitenwacht of die verantwoordelijk is voor de veiligheid van werknemers binnen besloten ruimten.

Inhoud cursus

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus:

soorten besloten ruimte

vergunningen

Gevaren verbonden aan het betreden van de besloten ruimte

 

Verschillende termen en begrippen

 

Brand- en explosiegevaar

 

Laagste en hoogste explosiegrens

 

Vergiftigingsgevaar

 

Mac-waarde

 

Elektrocutiegevaar

 

Algemene gevaren

 

Omgaan met explosie- en zuurstofmeters

 

Communicatieapparatuur en methodes

 

Persoonlijke beschermmiddelen

 

Veilige entree procedures

 

Examen

Bij goed gevolg van zowel de Theorie als Praktijkexamen ontvangt de cursist het certificaat werken als buitenwacht dit kan zowel SOG als ons eigen Jonkman certificaat

Terneuzen 6 Inschrijven   Inschrijven
45 05-11-2013 gasmeten herhaling
gasmeten herhaling
Moerdijk 0 Vol
45 05-11-2013 gasmeten herhaling
gasmeten herhaling
Terneuzen 4 Inschrijven   Inschrijven
45 05-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

0 Vol
45 05-11-2013 Laadschop / loader
Laadschop / loader
Doelgroep

Medewerkers die een laadschop moeten besturen

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en capaciteit
 • verschillende hoogtes (bouwhoogte, afzethoogte, doorrijhoogte en hefhoogte)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een laadschop
 • vakbekwaam werken met een laadschop
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de laadschop
 • kennismaking met de laadschop en de basisvaardigheden.
 • veiligheid.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficiënt werken
 • opduwen/uit elkaar trekken product
 • verkrijgen van volle bakken/ afgestreken bakken
 • hoe handelen bij kantelgevaar
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk). De cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Incompany, evt via Jonkman Logistics Opleidingscentrum

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een laadschop”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten gelieve contact op te nemen met Jonkman opleidingen

Moerdijk 0 Vol
45 05-11-2013 Brandweer training
Brandweer training
Maasvlakte 0 Vol
45 05-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Terneuzen 5 Inschrijven   Inschrijven
45 06-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Schiedam 0 Vol
45 06-11-2013 Verplaatsen van lasten
Verplaatsen van lasten
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten aanslaan en verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen.
kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving /voorschriften
 • lastbehandeling
 • hijsen met hijsbanden
 • hijsen met kettingen
 • hijsen met staalkabels
 • speciaal hijsgereedschap
 • hijsbalken/jukken en loopkatten
 • inspectie en certificering
 • armseinen
 • verschillende praktijk opdrachten
 • veilig verplaatsen van lasten
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig verplaatsen van lasten ” volgens de eindtermen van het SOG. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
45 06-11-2013 VCA basis + VOL
VCA basis + VOL
doelgroep

Het VCA-basisexamen is bedoeld voor alle medewerkers. Zowel werknemers van VCA-gecertificeerde bedrijven, als werknemers in bedrijven en diensten waar veilig werken belangrijk is.

Het VCA VOL examen is voor de leidinggevenden binnen het bedrijf

Vereiste vooropleiding

Geen, wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

Tijdens deze dag wordt er zowel aan basis als VOL les gegeven en worden alle onderwerpen behandeld

Bij de cursus Basisveiligheid VCA komen de volgende onderwerpen aan de orde:

·         Veiligheid

·         Arbo-wet, Arbo-wetgeving in de praktijk

·         Gevaarlijke stoffen

·         Etikettering

·         Elektriciteit

·         Brand- en explosiegevaar

·         Werken in besloten ruimten

·         Werkplek eisen algemeen

·         Hijs- en hefwerktuigen

·         Werken op hoogte

·         Handgereedschap

·         Gereedschapmachines

·         Persoonlijke beschermingsmiddelen

En bij VOL komen de volgende extra onderwerpen aan bod:

·         Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving.

·         Ergonomie

·         Een ongeval, en dan?

·         Bevorderen van veilig werken

·         Procedures en werkvergunningen

·         Taakrisicoanalyse

·         Bedrijfsnoodplan

·         Gevaarlijke stoffen

·         Gevarenbronnen

·         Persoonlijke bescherming

Cursusduur

De cursusduur bedraagt voor deze cursus 2 x 4 uur.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen Opleidingscentrum Terneuzen of Vlissingen of Incompany.

Examen

Het examen bestaat uit 40 vragen die u binnen 60 minuten moet beantwoorden. Als u 28 vragen of meer goed heeft beantwoord, ontvangt u het diploma "Basisveiligheid of VOL VCA". Dit diploma heeft een geldigheid van 10 jaar.

Kosten

Kosten op prijslijst

Terneuzen 5 Inschrijven   Inschrijven
45 06-11-2013 Verreiker
Verreiker
Doelgroep

Medewerkers die een verreiker moeten besturen

Vereiste vooropleiding

Geen, de cursist is 16 jaar of ouder

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • verschillende hoogtes (bouwhoogte, afzethoogte, doorrijhoogte en hefhoogte)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een verreiker.
 • vakbekwaam werken met een verreiker.
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de verreiker.
 • kennismaking met de verreiker en de basisvaardigheden.
 • veiligheid.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficiënt werken
 • vorkenbord met de verschillende voorzetstukken (vorken,laadschop,etc…….)
 • werken met de giek/hulpgiek
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk). De cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een verreiker”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de aktuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
45 06-11-2013 Heftruck herhaling
Heftruck herhaling
doelgroep

Medewerkers die ruime ervaring hebben met het werken op de heftruck en waarvan het certificaat is verlopen.

vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist en ruime ervaring op de heftruck, voor een SOG (SSVV) opleiding is wel een B rijbewijs nodig

cursus inhoud

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:

 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • veiligheid op de werkvloer voor, tijdens en na het werken met de heftruck.
 • vakbekwaam werken met een heftruck
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • veiligheid
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
cursusduur

1 dag bestaande uit 1/2 dag theorie en een 1/2 dag praktijk

plaats cursus

Jonkman Opleidingen terneuzen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck" Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar dit kan zowel het Jonkman opleidingen certificaat als het SOG (SSVV)

Terneuzen 0 Vol
45 06-11-2013 Brandweer training
Brandweer training
Moerdijk 0 Vol
45 06-11-2013 Gasmeten basis
Gasmeten basis
doel opleiding

De deelnemer kan na afloop van de cursus planmatig en veilig gasmeetapparatuur bedienen en de vastgestelde waarde interpreteren. Tevens beschikt hij over kennis om met mobiele gasapparatuur om te gaan en te begrijpen wat de meetresultaten betekenen

vereiste vooropleiding

Verondersteld wordt dat deelnemers al enigszins bekend zijn met de meetapparatuur en over enige basiskennis van gasmeten beschikken.

cursusinhoud

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:
Theorie

 • Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities van MAC- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3, toxische stoffen melding;
 • Basisbegrippen, zoals brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting.
 • Basisbegrippen, zoals verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting

Praktijk

 • Zelfstandig EX-OX-TOX gasmetingen verrichten
 • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
cursusduur

De open inschrijving cursus bestaat uit twee aangesloten dagen, met instructie van 08.30 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal twaalf deelnemers. Zowel het theorie- als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

plaats cursus

Terneuzen, Goes of incompany

Examen

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een SSVV Opleidingengids certificaat Gasmeten: EX-OX, TOX of EX-OX-TOX. Deze certificaten zijn drie jaar geldig

kosten

Voor de kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Hoogvliet 7 Inschrijven   Inschrijven
45 07-11-2013 Hoogwerker
Hoogwerker
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die als onderdeel van hun werk een hoogwerker moeten besturen / bedienen.

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht
 • soorten hoogwerkers
 • wat is een hoogwerker
 • bediening hoogwerker en de regels
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een hoogwerker
 • vakbekwaam werken met een hoogwerker
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de hoogwerker
 • kennismaking met de hoogwerker
 • veiligheid
 • bediening en beperkingen en regels hoogwerker
 • efficient werken
 • noodsystemen
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag of . Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman opkeidingen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist een certificaat veilig werken met een hoogwerker dit kan zowel een SOG of ons eigen jonkman certificaat zijn.

Kosten

neem voor de actuele kosten contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
45 07-11-2013 Heftruck basis
Heftruck basis
Doelgroep

Medewerkers met een minimumleeftijd van 16 jaar die op (petrochemisch of ander) bedrijfsterrein in installaties,magazijnen, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie B (voor een SOG). Tevens is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • begrijpen risico’s gevaarlijke stoffen (gevi)
 • werken met lasten van verschillende aard (vloeistoffen, vastestoffen)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een heftruck
 • vakbekwaam werken met een vorkheftruck

 

De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • kennismaking met de heftruck
 • veiligheid
 • werken met vaten kisten etc.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
 • veiligheidstest (uniek)
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 2 dagen Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck volgens SSVV-SOG of het eigen Jonkman certificaat .Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman Opleidingen

Vondelingenplaat Rotterdam 0 Vol
45 07-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

0 Vol
45 07-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Vlissingen-Oost 2 Inschrijven   Inschrijven
45 07-11-2013
14-11-2013
Verplaatsen van lasten
Verplaatsen van lasten
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten aanslaan en verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen.
kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving /voorschriften
 • lastbehandeling
 • hijsen met hijsbanden
 • hijsen met kettingen
 • hijsen met staalkabels
 • speciaal hijsgereedschap
 • hijsbalken/jukken en loopkatten
 • inspectie en certificering
 • armseinen
 • verschillende praktijk opdrachten
 • veilig verplaatsen van lasten
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig verplaatsen van lasten ” volgens de eindtermen van het SOG. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Klundert 0 Vol
45 07-11-2013
08-11-2013
Heftruck basis
Heftruck basis
Doelgroep

Medewerkers met een minimumleeftijd van 16 jaar die op (petrochemisch of ander) bedrijfsterrein in installaties,magazijnen, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie B (voor een SOG). Tevens is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • begrijpen risico’s gevaarlijke stoffen (gevi)
 • werken met lasten van verschillende aard (vloeistoffen, vastestoffen)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een heftruck
 • vakbekwaam werken met een vorkheftruck

 

De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • kennismaking met de heftruck
 • veiligheid
 • werken met vaten kisten etc.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
 • veiligheidstest (uniek)
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 2 dagen Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck volgens SSVV-SOG of het eigen Jonkman certificaat .Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman Opleidingen

Terneuzen 5 Inschrijven   Inschrijven
45 08-11-2013 Gasmeten basis
Gasmeten basis
doel opleiding

De deelnemer kan na afloop van de cursus planmatig en veilig gasmeetapparatuur bedienen en de vastgestelde waarde interpreteren. Tevens beschikt hij over kennis om met mobiele gasapparatuur om te gaan en te begrijpen wat de meetresultaten betekenen

vereiste vooropleiding

Verondersteld wordt dat deelnemers al enigszins bekend zijn met de meetapparatuur en over enige basiskennis van gasmeten beschikken.

cursusinhoud

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:
Theorie

 • Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities van MAC- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3, toxische stoffen melding;
 • Basisbegrippen, zoals brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting.
 • Basisbegrippen, zoals verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting

Praktijk

 • Zelfstandig EX-OX-TOX gasmetingen verrichten
 • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
cursusduur

De open inschrijving cursus bestaat uit twee aangesloten dagen, met instructie van 08.30 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal twaalf deelnemers. Zowel het theorie- als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

plaats cursus

Terneuzen, Goes of incompany

Examen

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een SSVV Opleidingengids certificaat Gasmeten: EX-OX, TOX of EX-OX-TOX. Deze certificaten zijn drie jaar geldig

kosten

Voor de kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Rozenburg 0 Vol
45 08-11-2013 gasmeten herhaling
gasmeten herhaling
Terneuzen 2 Inschrijven   Inschrijven
45 08-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Waalwijk 0 Vol
45 08-11-2013 Laadschop / loader
Laadschop / loader
Doelgroep

Medewerkers die een laadschop moeten besturen

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en capaciteit
 • verschillende hoogtes (bouwhoogte, afzethoogte, doorrijhoogte en hefhoogte)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een laadschop
 • vakbekwaam werken met een laadschop
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de laadschop
 • kennismaking met de laadschop en de basisvaardigheden.
 • veiligheid.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficiënt werken
 • opduwen/uit elkaar trekken product
 • verkrijgen van volle bakken/ afgestreken bakken
 • hoe handelen bij kantelgevaar
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk). De cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Incompany, evt via Jonkman Logistics Opleidingscentrum

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een laadschop”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten gelieve contact op te nemen met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
45 08-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Terneuzen 0 Vol
45 09-11-2013 Brandweer training
Brandweer training
0 Vol
45 09-11-2013 Brandweer training
Brandweer training
Maasvlakte 0 Vol
46 11-11-2013
12-11-2013
Gasmeten basis
Gasmeten basis
doel opleiding

De deelnemer kan na afloop van de cursus planmatig en veilig gasmeetapparatuur bedienen en de vastgestelde waarde interpreteren. Tevens beschikt hij over kennis om met mobiele gasapparatuur om te gaan en te begrijpen wat de meetresultaten betekenen

vereiste vooropleiding

Verondersteld wordt dat deelnemers al enigszins bekend zijn met de meetapparatuur en over enige basiskennis van gasmeten beschikken.

cursusinhoud

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:
Theorie

 • Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities van MAC- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3, toxische stoffen melding;
 • Basisbegrippen, zoals brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting.
 • Basisbegrippen, zoals verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting

Praktijk

 • Zelfstandig EX-OX-TOX gasmetingen verrichten
 • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
cursusduur

De open inschrijving cursus bestaat uit twee aangesloten dagen, met instructie van 08.30 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal twaalf deelnemers. Zowel het theorie- als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

plaats cursus

Terneuzen, Goes of incompany

Examen

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een SSVV Opleidingengids certificaat Gasmeten: EX-OX, TOX of EX-OX-TOX. Deze certificaten zijn drie jaar geldig

kosten

Voor de kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 6 Inschrijven   Inschrijven
46 11-11-2013
20-11-2013
EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Klundert 0 Vol
46 11-11-2013 Veilig hijsen
Veilig hijsen
Doelgroep

 

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten dmv. Een kraan moeten verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen. wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:

·         (arbo)wetgeving /voorschriften

·         lastbehandeling

·         hijsen met hijsbanden

·         hijsen met kettingen

·         hijsen met staalkabels

·         speciaal hijsgereedschap

·         hijsbalken/jukken en loopkatten

·         inspectie en certificering

·         begrijpen en uitvoeren armseinen of portofoon verkeer.

·         verschillende praktijk opdrachten in het bedienen van de kraan

·         bediening kraan door parcours

Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig hijsen”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

0 Vol
46 11-11-2013 Heftruck basis
Heftruck basis
Doelgroep

Medewerkers met een minimumleeftijd van 16 jaar die op (petrochemisch of ander) bedrijfsterrein in installaties,magazijnen, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie B (voor een SOG). Tevens is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • begrijpen risico’s gevaarlijke stoffen (gevi)
 • werken met lasten van verschillende aard (vloeistoffen, vastestoffen)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een heftruck
 • vakbekwaam werken met een vorkheftruck

 

De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • kennismaking met de heftruck
 • veiligheid
 • werken met vaten kisten etc.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
 • veiligheidstest (uniek)
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 2 dagen Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck volgens SSVV-SOG of het eigen Jonkman certificaat .Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman Opleidingen

Vondelingenplaat Rotterdam 0 Vol
46 11-11-2013
12-11-2013
Heftruck basis
Heftruck basis
Doelgroep

Medewerkers met een minimumleeftijd van 16 jaar die op (petrochemisch of ander) bedrijfsterrein in installaties,magazijnen, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie B (voor een SOG). Tevens is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • begrijpen risico’s gevaarlijke stoffen (gevi)
 • werken met lasten van verschillende aard (vloeistoffen, vastestoffen)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een heftruck
 • vakbekwaam werken met een vorkheftruck

 

De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • kennismaking met de heftruck
 • veiligheid
 • werken met vaten kisten etc.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
 • veiligheidstest (uniek)
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 2 dagen Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck volgens SSVV-SOG of het eigen Jonkman certificaat .Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman Opleidingen

Terneuzen 0 Vol
46 11-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Terneuzen 0 Vol
46 12-11-2013 Kleine blusmiddelen
Kleine blusmiddelen
Klundert 5 Inschrijven   Inschrijven
46 12-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

0 Vol
46 12-11-2013 EHBO
EHBO
doelgroep

Wie is er niet eens van de trap gevallen, kneusde zijn enkel of liep een snee op tijdens een val?

Als u een cursus Eerste Hulp heeft gevolgd, weet u hoe u de juiste Eerste Hulp verleent als er iets gebeurt in uw omgeving.

 

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een arts en een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo \'echt\' mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld. De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.

 

Cursussen Eerste Hulp kunnen in vrijwel iedere plaats in Nederland worden gevolgd. Ze worden meestal verzorgd door vrijwilligersverenigingen. De kosten voor een cursus verschillen van plaats tot plaats. Als de cursus is afgerond, mag u zich een volwaardig eerstehulpverlener noemen.

 

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

-Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
-Stoornissen in het bewustzijn
-Stoornissen van de ademhaling
-Stilstand van de bloedsomloop
-Ernstige uitwendige bloedingen
-Shock
-Uitwendige wonden
-Brandwonden
-Kneuzing en verstuiking
-Ontwrichting en botbreuken
-Oogletsels
-Vergiftiging
-Elektriciteitsongevallen
-Letsels door koude
-Letsels door warmte
-Vervoer over korte afstand
-Verband- en hulpmiddelen
-Het menselijk lichaam

 

De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Op het examen moet u zich kunnen legitimeren.
Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een reanimatie-instructeur (die ook arts en tevens een door de NRR bevoegd reanimatie-instructeur is

Etten-Leur 0 Vol
46 12-11-2013 Verplaatsen van lasten
Verplaatsen van lasten
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten aanslaan en verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen.
kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving /voorschriften
 • lastbehandeling
 • hijsen met hijsbanden
 • hijsen met kettingen
 • hijsen met staalkabels
 • speciaal hijsgereedschap
 • hijsbalken/jukken en loopkatten
 • inspectie en certificering
 • armseinen
 • verschillende praktijk opdrachten
 • veilig verplaatsen van lasten
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig verplaatsen van lasten ” volgens de eindtermen van het SOG. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 2 Inschrijven   Inschrijven
46 12-11-2013 Verreiker
Verreiker
Doelgroep

Medewerkers die een verreiker moeten besturen

Vereiste vooropleiding

Geen, de cursist is 16 jaar of ouder

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • verschillende hoogtes (bouwhoogte, afzethoogte, doorrijhoogte en hefhoogte)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een verreiker.
 • vakbekwaam werken met een verreiker.
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de verreiker.
 • kennismaking met de verreiker en de basisvaardigheden.
 • veiligheid.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficiënt werken
 • vorkenbord met de verschillende voorzetstukken (vorken,laadschop,etc…….)
 • werken met de giek/hulpgiek
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk). De cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een verreiker”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de aktuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 1 Inschrijven   Inschrijven
46 12-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Terneuzen 0 Vol
46 13-11-2013 gasmeten herhaling
gasmeten herhaling
Moerdijk 0 Vol
46 13-11-2013 gasmeten herhaling
gasmeten herhaling
0 Vol
46 13-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Terneuzen 0 Vol
46 13-11-2013 Heftruck herhaling
Heftruck herhaling
doelgroep

Medewerkers die ruime ervaring hebben met het werken op de heftruck en waarvan het certificaat is verlopen.

vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist en ruime ervaring op de heftruck, voor een SOG (SSVV) opleiding is wel een B rijbewijs nodig

cursus inhoud

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:

 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • veiligheid op de werkvloer voor, tijdens en na het werken met de heftruck.
 • vakbekwaam werken met een heftruck
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • veiligheid
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
cursusduur

1 dag bestaande uit 1/2 dag theorie en een 1/2 dag praktijk

plaats cursus

Jonkman Opleidingen terneuzen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck" Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar dit kan zowel het Jonkman opleidingen certificaat als het SOG (SSVV)

Terneuzen 0 Vol
46 13-11-2013
14-11-2013
Heftruck basis
Heftruck basis
Doelgroep

Medewerkers met een minimumleeftijd van 16 jaar die op (petrochemisch of ander) bedrijfsterrein in installaties,magazijnen, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie B (voor een SOG). Tevens is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • begrijpen risico’s gevaarlijke stoffen (gevi)
 • werken met lasten van verschillende aard (vloeistoffen, vastestoffen)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een heftruck
 • vakbekwaam werken met een vorkheftruck

 

De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • kennismaking met de heftruck
 • veiligheid
 • werken met vaten kisten etc.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
 • veiligheidstest (uniek)
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 2 dagen Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck volgens SSVV-SOG of het eigen Jonkman certificaat .Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman Opleidingen

Middelburg 0 Vol
46 13-11-2013 VCA basis + VOL
VCA basis + VOL
doelgroep

Het VCA-basisexamen is bedoeld voor alle medewerkers. Zowel werknemers van VCA-gecertificeerde bedrijven, als werknemers in bedrijven en diensten waar veilig werken belangrijk is.

Het VCA VOL examen is voor de leidinggevenden binnen het bedrijf

Vereiste vooropleiding

Geen, wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

Tijdens deze dag wordt er zowel aan basis als VOL les gegeven en worden alle onderwerpen behandeld

Bij de cursus Basisveiligheid VCA komen de volgende onderwerpen aan de orde:

·         Veiligheid

·         Arbo-wet, Arbo-wetgeving in de praktijk

·         Gevaarlijke stoffen

·         Etikettering

·         Elektriciteit

·         Brand- en explosiegevaar

·         Werken in besloten ruimten

·         Werkplek eisen algemeen

·         Hijs- en hefwerktuigen

·         Werken op hoogte

·         Handgereedschap

·         Gereedschapmachines

·         Persoonlijke beschermingsmiddelen

En bij VOL komen de volgende extra onderwerpen aan bod:

·         Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving.

·         Ergonomie

·         Een ongeval, en dan?

·         Bevorderen van veilig werken

·         Procedures en werkvergunningen

·         Taakrisicoanalyse

·         Bedrijfsnoodplan

·         Gevaarlijke stoffen

·         Gevarenbronnen

·         Persoonlijke bescherming

Cursusduur

De cursusduur bedraagt voor deze cursus 2 x 4 uur.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen Opleidingscentrum Terneuzen of Vlissingen of Incompany.

Examen

Het examen bestaat uit 40 vragen die u binnen 60 minuten moet beantwoorden. Als u 28 vragen of meer goed heeft beantwoord, ontvangt u het diploma "Basisveiligheid of VOL VCA". Dit diploma heeft een geldigheid van 10 jaar.

Kosten

Kosten op prijslijst

Vlissingen-Oost 9 Inschrijven   Inschrijven
46 13-11-2013 Heftruck herhaling
Heftruck herhaling
doelgroep

Medewerkers die ruime ervaring hebben met het werken op de heftruck en waarvan het certificaat is verlopen.

vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist en ruime ervaring op de heftruck, voor een SOG (SSVV) opleiding is wel een B rijbewijs nodig

cursus inhoud

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:

 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • veiligheid op de werkvloer voor, tijdens en na het werken met de heftruck.
 • vakbekwaam werken met een heftruck
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • veiligheid
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
cursusduur

1 dag bestaande uit 1/2 dag theorie en een 1/2 dag praktijk

plaats cursus

Jonkman Opleidingen terneuzen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck" Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar dit kan zowel het Jonkman opleidingen certificaat als het SOG (SSVV)

Terneuzen 8 Inschrijven   Inschrijven
46 13-11-2013 Brandweer training
Brandweer training
Moerdijk 0 Vol
46 13-11-2013
14-11-2013
Veilig hijsen
Veilig hijsen
Doelgroep

 

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten dmv. Een kraan moeten verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen. wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:

·         (arbo)wetgeving /voorschriften

·         lastbehandeling

·         hijsen met hijsbanden

·         hijsen met kettingen

·         hijsen met staalkabels

·         speciaal hijsgereedschap

·         hijsbalken/jukken en loopkatten

·         inspectie en certificering

·         begrijpen en uitvoeren armseinen of portofoon verkeer.

·         verschillende praktijk opdrachten in het bedienen van de kraan

·         bediening kraan door parcours

Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig hijsen”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Nieuwdorp 0 Vol
46 14-11-2013
15-11-2013
Gasmeten basis
Gasmeten basis
doel opleiding

De deelnemer kan na afloop van de cursus planmatig en veilig gasmeetapparatuur bedienen en de vastgestelde waarde interpreteren. Tevens beschikt hij over kennis om met mobiele gasapparatuur om te gaan en te begrijpen wat de meetresultaten betekenen

vereiste vooropleiding

Verondersteld wordt dat deelnemers al enigszins bekend zijn met de meetapparatuur en over enige basiskennis van gasmeten beschikken.

cursusinhoud

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:
Theorie

 • Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities van MAC- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3, toxische stoffen melding;
 • Basisbegrippen, zoals brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting.
 • Basisbegrippen, zoals verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting

Praktijk

 • Zelfstandig EX-OX-TOX gasmetingen verrichten
 • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
cursusduur

De open inschrijving cursus bestaat uit twee aangesloten dagen, met instructie van 08.30 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal twaalf deelnemers. Zowel het theorie- als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

plaats cursus

Terneuzen, Goes of incompany

Examen

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een SSVV Opleidingengids certificaat Gasmeten: EX-OX, TOX of EX-OX-TOX. Deze certificaten zijn drie jaar geldig

kosten

Voor de kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Veldhoven 0 Vol
46 14-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Terneuzen 0 Vol
46 14-11-2013 Veilig hijsen
Veilig hijsen
Doelgroep

 

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten dmv. Een kraan moeten verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen. wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:

·         (arbo)wetgeving /voorschriften

·         lastbehandeling

·         hijsen met hijsbanden

·         hijsen met kettingen

·         hijsen met staalkabels

·         speciaal hijsgereedschap

·         hijsbalken/jukken en loopkatten

·         inspectie en certificering

·         begrijpen en uitvoeren armseinen of portofoon verkeer.

·         verschillende praktijk opdrachten in het bedienen van de kraan

·         bediening kraan door parcours

Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig hijsen”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
46 14-11-2013 Heftruck basis
Heftruck basis
Doelgroep

Medewerkers met een minimumleeftijd van 16 jaar die op (petrochemisch of ander) bedrijfsterrein in installaties,magazijnen, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie B (voor een SOG). Tevens is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • begrijpen risico’s gevaarlijke stoffen (gevi)
 • werken met lasten van verschillende aard (vloeistoffen, vastestoffen)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een heftruck
 • vakbekwaam werken met een vorkheftruck

 

De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • kennismaking met de heftruck
 • veiligheid
 • werken met vaten kisten etc.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
 • veiligheidstest (uniek)
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 2 dagen Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck volgens SSVV-SOG of het eigen Jonkman certificaat .Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman Opleidingen

Vondelingenplaat Rotterdam 0 Vol
46 14-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

0 Vol
46 14-11-2013 Heftruck herhaling
Heftruck herhaling
doelgroep

Medewerkers die ruime ervaring hebben met het werken op de heftruck en waarvan het certificaat is verlopen.

vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist en ruime ervaring op de heftruck, voor een SOG (SSVV) opleiding is wel een B rijbewijs nodig

cursus inhoud

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:

 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • veiligheid op de werkvloer voor, tijdens en na het werken met de heftruck.
 • vakbekwaam werken met een heftruck
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • veiligheid
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
cursusduur

1 dag bestaande uit 1/2 dag theorie en een 1/2 dag praktijk

plaats cursus

Jonkman Opleidingen terneuzen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck" Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar dit kan zowel het Jonkman opleidingen certificaat als het SOG (SSVV)

Terneuzen 2 Inschrijven   Inschrijven
46 15-11-2013 Reach Stacker
Reach Stacker
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die een reach stacker moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • verschillende hoogtes (bouwhoogte, afzethoogte, doorrijhoogte en hefhoogte)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een reach stacker
 • vakbekwaam werken met een reach stacker
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de reach stacker
 • kennismaking met de reach stacker en de basisvaardigheden.
 • veiligheid.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficiënt werken
 • herkennen van de verschillende maten containers
 • op en afstapelen containers
 • containers borgen dmv twistlocks
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk). De cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Incompany, evt via Jonkman opleidingen in vlissingen of Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een reach stacker”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten gelieve contact op te nemen met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
46 15-11-2013 Flensmonteur
Flensmonteur
doelgroep

Medewerkers in de industrie belast met het openen en sluiten van flensverbindingen volgens protocol

vooropleiding

18 jaar. In het bezit van een geldig VCA Basisveiligheidcertificaat.
Kennis van de Nederlandse taal is vereist

inhoud cursus

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Theorie:
• Juiste wijze van voorbereiden van werkzaamheden aan flenzen;
• Regels uit de ARBO-wet interpreteren;
• Veiligheidsregels, werkvergunningen en interne regels;
• Flenzen identificeren;
• Studbolts identificeren;
• Pakkingen identificeren, toepassing en wijze van gebruik;
• Pijpleiding montage;
• Equipment herkennen;
• Appendages herkennen;
• Werking van vijzelen (bolt tensioning) omschrijven;
• Werkwijze en toepassing gereedschap;
• Openen en sluiten van flensverbindingen.
Praktijk:
• Voorschriften en procedures toepassen;
• Veilig aan flenzen sleutelen;
• Met het benodigde gereedschap werken;
• Met de benodigde meetmiddelen werken;
• Steekflenzen plaatsen en trekken of brilflenzen draaien;
• Pijpflensverbindingen openen en sluiten volgens protocol.
In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld

duur cursus

1 dag (8uur) inclusief examen

plaats cursus

Terneuzen of incompany

Examen

Examinering SSVV Opleidingengids:
Bij voldoende resultaat, voor zowel het theorie- als het praktijkexamen, ontvangt de cursist het SSVV certificaat “Werken aan flensverbindingen volgens protocol”. Dit certificaat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingengids.
Kosten examinering SSVV: € 47,50 p.p.
Het certificaat is 5 jaar geldig

Aantal cursisten

Minimaal 5 en Maximaal 8

Terneuzen 0 Vol
46 15-11-2013 gasmeten herhaling
gasmeten herhaling
Terneuzen 1 Inschrijven   Inschrijven
46 15-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Waalwijk 0 Vol
46 15-11-2013 Hoogwerker
Hoogwerker
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die als onderdeel van hun werk een hoogwerker moeten besturen / bedienen.

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht
 • soorten hoogwerkers
 • wat is een hoogwerker
 • bediening hoogwerker en de regels
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een hoogwerker
 • vakbekwaam werken met een hoogwerker
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de hoogwerker
 • kennismaking met de hoogwerker
 • veiligheid
 • bediening en beperkingen en regels hoogwerker
 • efficient werken
 • noodsystemen
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag of . Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman opkeidingen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist een certificaat veilig werken met een hoogwerker dit kan zowel een SOG of ons eigen jonkman certificaat zijn.

Kosten

neem voor de actuele kosten contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 2 Inschrijven   Inschrijven
46 15-11-2013
20-11-2013
Gasmeten basis
Gasmeten basis
doel opleiding

De deelnemer kan na afloop van de cursus planmatig en veilig gasmeetapparatuur bedienen en de vastgestelde waarde interpreteren. Tevens beschikt hij over kennis om met mobiele gasapparatuur om te gaan en te begrijpen wat de meetresultaten betekenen

vereiste vooropleiding

Verondersteld wordt dat deelnemers al enigszins bekend zijn met de meetapparatuur en over enige basiskennis van gasmeten beschikken.

cursusinhoud

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:
Theorie

 • Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities van MAC- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3, toxische stoffen melding;
 • Basisbegrippen, zoals brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting.
 • Basisbegrippen, zoals verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting

Praktijk

 • Zelfstandig EX-OX-TOX gasmetingen verrichten
 • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
cursusduur

De open inschrijving cursus bestaat uit twee aangesloten dagen, met instructie van 08.30 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal twaalf deelnemers. Zowel het theorie- als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

plaats cursus

Terneuzen, Goes of incompany

Examen

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een SSVV Opleidingengids certificaat Gasmeten: EX-OX, TOX of EX-OX-TOX. Deze certificaten zijn drie jaar geldig

kosten

Voor de kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
46 15-11-2013 Heftruck herhaling
Heftruck herhaling
doelgroep

Medewerkers die ruime ervaring hebben met het werken op de heftruck en waarvan het certificaat is verlopen.

vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist en ruime ervaring op de heftruck, voor een SOG (SSVV) opleiding is wel een B rijbewijs nodig

cursus inhoud

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:

 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • veiligheid op de werkvloer voor, tijdens en na het werken met de heftruck.
 • vakbekwaam werken met een heftruck
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • veiligheid
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
cursusduur

1 dag bestaande uit 1/2 dag theorie en een 1/2 dag praktijk

plaats cursus

Jonkman Opleidingen terneuzen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck" Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar dit kan zowel het Jonkman opleidingen certificaat als het SOG (SSVV)

Terneuzen 4 Inschrijven   Inschrijven
46 15-11-2013 Brandweer training
Brandweer training
0 Vol
46 16-11-2013 Brandweer training
Brandweer training
Maasvlakte 0 Vol
46 16-11-2013 Brandweer training
Brandweer training
0 Vol
47 18-11-2013
19-11-2013
Gasmeten basis
Gasmeten basis
doel opleiding

De deelnemer kan na afloop van de cursus planmatig en veilig gasmeetapparatuur bedienen en de vastgestelde waarde interpreteren. Tevens beschikt hij over kennis om met mobiele gasapparatuur om te gaan en te begrijpen wat de meetresultaten betekenen

vereiste vooropleiding

Verondersteld wordt dat deelnemers al enigszins bekend zijn met de meetapparatuur en over enige basiskennis van gasmeten beschikken.

cursusinhoud

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:
Theorie

 • Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities van MAC- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3, toxische stoffen melding;
 • Basisbegrippen, zoals brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting.
 • Basisbegrippen, zoals verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting

Praktijk

 • Zelfstandig EX-OX-TOX gasmetingen verrichten
 • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
cursusduur

De open inschrijving cursus bestaat uit twee aangesloten dagen, met instructie van 08.30 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal twaalf deelnemers. Zowel het theorie- als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

plaats cursus

Terneuzen, Goes of incompany

Examen

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een SSVV Opleidingengids certificaat Gasmeten: EX-OX, TOX of EX-OX-TOX. Deze certificaten zijn drie jaar geldig

kosten

Voor de kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Veldhoven 0 Vol
47 18-11-2013 Hoogwerker
Hoogwerker
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die als onderdeel van hun werk een hoogwerker moeten besturen / bedienen.

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht
 • soorten hoogwerkers
 • wat is een hoogwerker
 • bediening hoogwerker en de regels
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een hoogwerker
 • vakbekwaam werken met een hoogwerker
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de hoogwerker
 • kennismaking met de hoogwerker
 • veiligheid
 • bediening en beperkingen en regels hoogwerker
 • efficient werken
 • noodsystemen
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag of . Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman opkeidingen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist een certificaat veilig werken met een hoogwerker dit kan zowel een SOG of ons eigen jonkman certificaat zijn.

Kosten

neem voor de actuele kosten contact op met Jonkman opleidingen

Moerdijk 0 Vol
47 18-11-2013 Veilig hijsen
Veilig hijsen
Doelgroep

 

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten dmv. Een kraan moeten verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen. wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:

·         (arbo)wetgeving /voorschriften

·         lastbehandeling

·         hijsen met hijsbanden

·         hijsen met kettingen

·         hijsen met staalkabels

·         speciaal hijsgereedschap

·         hijsbalken/jukken en loopkatten

·         inspectie en certificering

·         begrijpen en uitvoeren armseinen of portofoon verkeer.

·         verschillende praktijk opdrachten in het bedienen van de kraan

·         bediening kraan door parcours

Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig hijsen”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

0 Vol
47 18-11-2013
19-11-2013
Basis BHV
Basis BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden.

Vereiste vooropleiding

Geen, wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

Bij de cursus Basis BHV

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • Brandbestrijding theorie
 • Noodsituaties
 • Alarmeren en evacueren
 • Verbindingen met externe diensten
 • Brandbestrijding praktijk
 • Levensreddende handelingen
 • Redding
 • Het verplaatsen van gewonden
 • Reanimatie
Cursusduur

De cursusduur bedraagt voor deze cursus 2 dagen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen terneuzen, Goes, Klundert of Incompany.

Examen

Afname volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het diploma Bedrijfshulpverlener, afgegeven door het NIBHV.
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen.

Terneuzen 0 Vol
47 18-11-2013 Verplaatsen van lasten
Verplaatsen van lasten
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten aanslaan en verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen.
kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving /voorschriften
 • lastbehandeling
 • hijsen met hijsbanden
 • hijsen met kettingen
 • hijsen met staalkabels
 • speciaal hijsgereedschap
 • hijsbalken/jukken en loopkatten
 • inspectie en certificering
 • armseinen
 • verschillende praktijk opdrachten
 • veilig verplaatsen van lasten
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig verplaatsen van lasten ” volgens de eindtermen van het SOG. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
47 18-11-2013
19-11-2013
Heftruck basis
Heftruck basis
Doelgroep

Medewerkers met een minimumleeftijd van 16 jaar die op (petrochemisch of ander) bedrijfsterrein in installaties,magazijnen, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie B (voor een SOG). Tevens is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • begrijpen risico’s gevaarlijke stoffen (gevi)
 • werken met lasten van verschillende aard (vloeistoffen, vastestoffen)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een heftruck
 • vakbekwaam werken met een vorkheftruck

 

De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • kennismaking met de heftruck
 • veiligheid
 • werken met vaten kisten etc.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
 • veiligheidstest (uniek)
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 2 dagen Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck volgens SSVV-SOG of het eigen Jonkman certificaat .Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman Opleidingen

Terneuzen 3 Inschrijven   Inschrijven
47 18-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Terneuzen 0 Vol
47 18-11-2013
22-11-2013
Gasmeten basis
Gasmeten basis
doel opleiding

De deelnemer kan na afloop van de cursus planmatig en veilig gasmeetapparatuur bedienen en de vastgestelde waarde interpreteren. Tevens beschikt hij over kennis om met mobiele gasapparatuur om te gaan en te begrijpen wat de meetresultaten betekenen

vereiste vooropleiding

Verondersteld wordt dat deelnemers al enigszins bekend zijn met de meetapparatuur en over enige basiskennis van gasmeten beschikken.

cursusinhoud

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:
Theorie

 • Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities van MAC- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3, toxische stoffen melding;
 • Basisbegrippen, zoals brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting.
 • Basisbegrippen, zoals verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting

Praktijk

 • Zelfstandig EX-OX-TOX gasmetingen verrichten
 • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
cursusduur

De open inschrijving cursus bestaat uit twee aangesloten dagen, met instructie van 08.30 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal twaalf deelnemers. Zowel het theorie- als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

plaats cursus

Terneuzen, Goes of incompany

Examen

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een SSVV Opleidingengids certificaat Gasmeten: EX-OX, TOX of EX-OX-TOX. Deze certificaten zijn drie jaar geldig

kosten

Voor de kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Brielle 0 Vol
47 19-11-2013 Reach Stacker
Reach Stacker
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die een reach stacker moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • verschillende hoogtes (bouwhoogte, afzethoogte, doorrijhoogte en hefhoogte)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een reach stacker
 • vakbekwaam werken met een reach stacker
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de reach stacker
 • kennismaking met de reach stacker en de basisvaardigheden.
 • veiligheid.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficiënt werken
 • herkennen van de verschillende maten containers
 • op en afstapelen containers
 • containers borgen dmv twistlocks
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk). De cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Incompany, evt via Jonkman opleidingen in vlissingen of Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een reach stacker”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten gelieve contact op te nemen met Jonkman opleidingen

Nieuwdorp 0 Vol
47 19-11-2013 Hoogwerker
Hoogwerker
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die als onderdeel van hun werk een hoogwerker moeten besturen / bedienen.

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht
 • soorten hoogwerkers
 • wat is een hoogwerker
 • bediening hoogwerker en de regels
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een hoogwerker
 • vakbekwaam werken met een hoogwerker
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de hoogwerker
 • kennismaking met de hoogwerker
 • veiligheid
 • bediening en beperkingen en regels hoogwerker
 • efficient werken
 • noodsystemen
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag of . Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman opkeidingen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist een certificaat veilig werken met een hoogwerker dit kan zowel een SOG of ons eigen jonkman certificaat zijn.

Kosten

neem voor de actuele kosten contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
47 19-11-2013 Flensmonteur
Flensmonteur
doelgroep

Medewerkers in de industrie belast met het openen en sluiten van flensverbindingen volgens protocol

vooropleiding

18 jaar. In het bezit van een geldig VCA Basisveiligheidcertificaat.
Kennis van de Nederlandse taal is vereist

inhoud cursus

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Theorie:
• Juiste wijze van voorbereiden van werkzaamheden aan flenzen;
• Regels uit de ARBO-wet interpreteren;
• Veiligheidsregels, werkvergunningen en interne regels;
• Flenzen identificeren;
• Studbolts identificeren;
• Pakkingen identificeren, toepassing en wijze van gebruik;
• Pijpleiding montage;
• Equipment herkennen;
• Appendages herkennen;
• Werking van vijzelen (bolt tensioning) omschrijven;
• Werkwijze en toepassing gereedschap;
• Openen en sluiten van flensverbindingen.
Praktijk:
• Voorschriften en procedures toepassen;
• Veilig aan flenzen sleutelen;
• Met het benodigde gereedschap werken;
• Met de benodigde meetmiddelen werken;
• Steekflenzen plaatsen en trekken of brilflenzen draaien;
• Pijpflensverbindingen openen en sluiten volgens protocol.
In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld

duur cursus

1 dag (8uur) inclusief examen

plaats cursus

Terneuzen of incompany

Examen

Examinering SSVV Opleidingengids:
Bij voldoende resultaat, voor zowel het theorie- als het praktijkexamen, ontvangt de cursist het SSVV certificaat “Werken aan flensverbindingen volgens protocol”. Dit certificaat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingengids.
Kosten examinering SSVV: € 47,50 p.p.
Het certificaat is 5 jaar geldig

Aantal cursisten

Minimaal 5 en Maximaal 8

Terneuzen 1 Inschrijven   Inschrijven
47 19-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Klundert 7 Inschrijven   Inschrijven
47 19-11-2013 Kleine blusmiddelen
Kleine blusmiddelen
Etten-Leur 0 Vol
47 19-11-2013 Heftruck herhaling
Heftruck herhaling
doelgroep

Medewerkers die ruime ervaring hebben met het werken op de heftruck en waarvan het certificaat is verlopen.

vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist en ruime ervaring op de heftruck, voor een SOG (SSVV) opleiding is wel een B rijbewijs nodig

cursus inhoud

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:

 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • veiligheid op de werkvloer voor, tijdens en na het werken met de heftruck.
 • vakbekwaam werken met een heftruck
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • veiligheid
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
cursusduur

1 dag bestaande uit 1/2 dag theorie en een 1/2 dag praktijk

plaats cursus

Jonkman Opleidingen terneuzen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck" Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar dit kan zowel het Jonkman opleidingen certificaat als het SOG (SSVV)

Moerdijk 0 Vol
47 19-11-2013 Brandweer training
Brandweer training
0 Vol
47 19-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Terneuzen 1 Inschrijven   Inschrijven
47 20-11-2013 Reach Stacker
Reach Stacker
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die een reach stacker moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • verschillende hoogtes (bouwhoogte, afzethoogte, doorrijhoogte en hefhoogte)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een reach stacker
 • vakbekwaam werken met een reach stacker
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de reach stacker
 • kennismaking met de reach stacker en de basisvaardigheden.
 • veiligheid.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficiënt werken
 • herkennen van de verschillende maten containers
 • op en afstapelen containers
 • containers borgen dmv twistlocks
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk). De cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Incompany, evt via Jonkman opleidingen in vlissingen of Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een reach stacker”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten gelieve contact op te nemen met Jonkman opleidingen

Nieuwdorp 0 Vol
47 20-11-2013 Verplaatsen van lasten
Verplaatsen van lasten
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten aanslaan en verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen.
kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving /voorschriften
 • lastbehandeling
 • hijsen met hijsbanden
 • hijsen met kettingen
 • hijsen met staalkabels
 • speciaal hijsgereedschap
 • hijsbalken/jukken en loopkatten
 • inspectie en certificering
 • armseinen
 • verschillende praktijk opdrachten
 • veilig verplaatsen van lasten
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig verplaatsen van lasten ” volgens de eindtermen van het SOG. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
47 20-11-2013 VCA basis + VOL
VCA basis + VOL
doelgroep

Het VCA-basisexamen is bedoeld voor alle medewerkers. Zowel werknemers van VCA-gecertificeerde bedrijven, als werknemers in bedrijven en diensten waar veilig werken belangrijk is.

Het VCA VOL examen is voor de leidinggevenden binnen het bedrijf

Vereiste vooropleiding

Geen, wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

Tijdens deze dag wordt er zowel aan basis als VOL les gegeven en worden alle onderwerpen behandeld

Bij de cursus Basisveiligheid VCA komen de volgende onderwerpen aan de orde:

·         Veiligheid

·         Arbo-wet, Arbo-wetgeving in de praktijk

·         Gevaarlijke stoffen

·         Etikettering

·         Elektriciteit

·         Brand- en explosiegevaar

·         Werken in besloten ruimten

·         Werkplek eisen algemeen

·         Hijs- en hefwerktuigen

·         Werken op hoogte

·         Handgereedschap

·         Gereedschapmachines

·         Persoonlijke beschermingsmiddelen

En bij VOL komen de volgende extra onderwerpen aan bod:

·         Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving.

·         Ergonomie

·         Een ongeval, en dan?

·         Bevorderen van veilig werken

·         Procedures en werkvergunningen

·         Taakrisicoanalyse

·         Bedrijfsnoodplan

·         Gevaarlijke stoffen

·         Gevarenbronnen

·         Persoonlijke bescherming

Cursusduur

De cursusduur bedraagt voor deze cursus 2 x 4 uur.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen Opleidingscentrum Terneuzen of Vlissingen of Incompany.

Examen

Het examen bestaat uit 40 vragen die u binnen 60 minuten moet beantwoorden. Als u 28 vragen of meer goed heeft beantwoord, ontvangt u het diploma "Basisveiligheid of VOL VCA". Dit diploma heeft een geldigheid van 10 jaar.

Kosten

Kosten op prijslijst

Terneuzen 13 Inschrijven   Inschrijven
47 20-11-2013 VCA basis + VOL
VCA basis + VOL
doelgroep

Het VCA-basisexamen is bedoeld voor alle medewerkers. Zowel werknemers van VCA-gecertificeerde bedrijven, als werknemers in bedrijven en diensten waar veilig werken belangrijk is.

Het VCA VOL examen is voor de leidinggevenden binnen het bedrijf

Vereiste vooropleiding

Geen, wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

Tijdens deze dag wordt er zowel aan basis als VOL les gegeven en worden alle onderwerpen behandeld

Bij de cursus Basisveiligheid VCA komen de volgende onderwerpen aan de orde:

·         Veiligheid

·         Arbo-wet, Arbo-wetgeving in de praktijk

·         Gevaarlijke stoffen

·         Etikettering

·         Elektriciteit

·         Brand- en explosiegevaar

·         Werken in besloten ruimten

·         Werkplek eisen algemeen

·         Hijs- en hefwerktuigen

·         Werken op hoogte

·         Handgereedschap

·         Gereedschapmachines

·         Persoonlijke beschermingsmiddelen

En bij VOL komen de volgende extra onderwerpen aan bod:

·         Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving.

·         Ergonomie

·         Een ongeval, en dan?

·         Bevorderen van veilig werken

·         Procedures en werkvergunningen

·         Taakrisicoanalyse

·         Bedrijfsnoodplan

·         Gevaarlijke stoffen

·         Gevarenbronnen

·         Persoonlijke bescherming

Cursusduur

De cursusduur bedraagt voor deze cursus 2 x 4 uur.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen Opleidingscentrum Terneuzen of Vlissingen of Incompany.

Examen

Het examen bestaat uit 40 vragen die u binnen 60 minuten moet beantwoorden. Als u 28 vragen of meer goed heeft beantwoord, ontvangt u het diploma "Basisveiligheid of VOL VCA". Dit diploma heeft een geldigheid van 10 jaar.

Kosten

Kosten op prijslijst

Terneuzen 7 Inschrijven   Inschrijven
47 20-11-2013
27-11-2013
Basis BHV
Basis BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden.

Vereiste vooropleiding

Geen, wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

Bij de cursus Basis BHV

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • Brandbestrijding theorie
 • Noodsituaties
 • Alarmeren en evacueren
 • Verbindingen met externe diensten
 • Brandbestrijding praktijk
 • Levensreddende handelingen
 • Redding
 • Het verplaatsen van gewonden
 • Reanimatie
Cursusduur

De cursusduur bedraagt voor deze cursus 2 dagen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen terneuzen, Goes, Klundert of Incompany.

Examen

Afname volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het diploma Bedrijfshulpverlener, afgegeven door het NIBHV.
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen.

Terneuzen 0 Vol
47 20-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Oosterhout 0 Vol
47 20-11-2013 Heftruck herhaling
Heftruck herhaling
doelgroep

Medewerkers die ruime ervaring hebben met het werken op de heftruck en waarvan het certificaat is verlopen.

vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist en ruime ervaring op de heftruck, voor een SOG (SSVV) opleiding is wel een B rijbewijs nodig

cursus inhoud

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:

 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • veiligheid op de werkvloer voor, tijdens en na het werken met de heftruck.
 • vakbekwaam werken met een heftruck
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • veiligheid
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
cursusduur

1 dag bestaande uit 1/2 dag theorie en een 1/2 dag praktijk

plaats cursus

Jonkman Opleidingen terneuzen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck" Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar dit kan zowel het Jonkman opleidingen certificaat als het SOG (SSVV)

Terneuzen 1 Inschrijven   Inschrijven
47 20-11-2013 Brandweer training
Brandweer training
Moerdijk 0 Vol
47 21-11-2013 Reach Stacker
Reach Stacker
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die een reach stacker moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • verschillende hoogtes (bouwhoogte, afzethoogte, doorrijhoogte en hefhoogte)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een reach stacker
 • vakbekwaam werken met een reach stacker
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de reach stacker
 • kennismaking met de reach stacker en de basisvaardigheden.
 • veiligheid.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficiënt werken
 • herkennen van de verschillende maten containers
 • op en afstapelen containers
 • containers borgen dmv twistlocks
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk). De cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Incompany, evt via Jonkman opleidingen in vlissingen of Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een reach stacker”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten gelieve contact op te nemen met Jonkman opleidingen

Nieuwdorp 0 Vol
47 21-11-2013 gasmeten herhaling
gasmeten herhaling
Moerdijk 0 Vol
47 21-11-2013 Hoogwerker
Hoogwerker
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die als onderdeel van hun werk een hoogwerker moeten besturen / bedienen.

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht
 • soorten hoogwerkers
 • wat is een hoogwerker
 • bediening hoogwerker en de regels
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een hoogwerker
 • vakbekwaam werken met een hoogwerker
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de hoogwerker
 • kennismaking met de hoogwerker
 • veiligheid
 • bediening en beperkingen en regels hoogwerker
 • efficient werken
 • noodsystemen
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag of . Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman opkeidingen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist een certificaat veilig werken met een hoogwerker dit kan zowel een SOG of ons eigen jonkman certificaat zijn.

Kosten

neem voor de actuele kosten contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
47 21-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Roermond 0 Vol
47 21-11-2013 Kleine blusmiddelen
Kleine blusmiddelen
Maasvlakte 0 Vol
47 21-11-2013
22-11-2013
Heftruck basis
Heftruck basis
Doelgroep

Medewerkers met een minimumleeftijd van 16 jaar die op (petrochemisch of ander) bedrijfsterrein in installaties,magazijnen, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie B (voor een SOG). Tevens is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • begrijpen risico’s gevaarlijke stoffen (gevi)
 • werken met lasten van verschillende aard (vloeistoffen, vastestoffen)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een heftruck
 • vakbekwaam werken met een vorkheftruck

 

De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • kennismaking met de heftruck
 • veiligheid
 • werken met vaten kisten etc.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
 • veiligheidstest (uniek)
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 2 dagen Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck volgens SSVV-SOG of het eigen Jonkman certificaat .Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman Opleidingen

Terneuzen 8 Inschrijven   Inschrijven
47 21-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
0 Vol
47 22-11-2013 Veilig hijsen
Veilig hijsen
Doelgroep

 

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten dmv. Een kraan moeten verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen. wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:

·         (arbo)wetgeving /voorschriften

·         lastbehandeling

·         hijsen met hijsbanden

·         hijsen met kettingen

·         hijsen met staalkabels

·         speciaal hijsgereedschap

·         hijsbalken/jukken en loopkatten

·         inspectie en certificering

·         begrijpen en uitvoeren armseinen of portofoon verkeer.

·         verschillende praktijk opdrachten in het bedienen van de kraan

·         bediening kraan door parcours

Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig hijsen”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

0 Vol
47 22-11-2013 Veilig hijsen
Veilig hijsen
Doelgroep

 

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten dmv. Een kraan moeten verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen. wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:

·         (arbo)wetgeving /voorschriften

·         lastbehandeling

·         hijsen met hijsbanden

·         hijsen met kettingen

·         hijsen met staalkabels

·         speciaal hijsgereedschap

·         hijsbalken/jukken en loopkatten

·         inspectie en certificering

·         begrijpen en uitvoeren armseinen of portofoon verkeer.

·         verschillende praktijk opdrachten in het bedienen van de kraan

·         bediening kraan door parcours

Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig hijsen”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
47 22-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Terneuzen 0 Vol
48 25-11-2013 gasmeten herhaling
gasmeten herhaling
Terneuzen 1 Inschrijven   Inschrijven
48 25-11-2013 Hoogwerker
Hoogwerker
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die als onderdeel van hun werk een hoogwerker moeten besturen / bedienen.

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht
 • soorten hoogwerkers
 • wat is een hoogwerker
 • bediening hoogwerker en de regels
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een hoogwerker
 • vakbekwaam werken met een hoogwerker
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de hoogwerker
 • kennismaking met de hoogwerker
 • veiligheid
 • bediening en beperkingen en regels hoogwerker
 • efficient werken
 • noodsystemen
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag of . Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman opkeidingen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist een certificaat veilig werken met een hoogwerker dit kan zowel een SOG of ons eigen jonkman certificaat zijn.

Kosten

neem voor de actuele kosten contact op met Jonkman opleidingen

Moerdijk 0 Vol
48 25-11-2013 Veilig hijsen
Veilig hijsen
Doelgroep

 

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten dmv. Een kraan moeten verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen. wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:

·         (arbo)wetgeving /voorschriften

·         lastbehandeling

·         hijsen met hijsbanden

·         hijsen met kettingen

·         hijsen met staalkabels

·         speciaal hijsgereedschap

·         hijsbalken/jukken en loopkatten

·         inspectie en certificering

·         begrijpen en uitvoeren armseinen of portofoon verkeer.

·         verschillende praktijk opdrachten in het bedienen van de kraan

·         bediening kraan door parcours

Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig hijsen”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

0 Vol
48 25-11-2013
28-11-2013
Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Klundert 0 Vol
48 25-11-2013
26-11-2013
Heftruck basis
Heftruck basis
Doelgroep

Medewerkers met een minimumleeftijd van 16 jaar die op (petrochemisch of ander) bedrijfsterrein in installaties,magazijnen, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie B (voor een SOG). Tevens is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • begrijpen risico’s gevaarlijke stoffen (gevi)
 • werken met lasten van verschillende aard (vloeistoffen, vastestoffen)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een heftruck
 • vakbekwaam werken met een vorkheftruck

 

De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • kennismaking met de heftruck
 • veiligheid
 • werken met vaten kisten etc.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
 • veiligheidstest (uniek)
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 2 dagen Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck volgens SSVV-SOG of het eigen Jonkman certificaat .Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman Opleidingen

Terneuzen 6 Inschrijven   Inschrijven
48 25-11-2013
26-11-2013
SIR toezichthouder
SIR toezichthouder
doelgroep

Deze zeer praktijk gerichte cursus is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders in de (petro-) chemische industrie en het middenkader van industriële reinigingsbedrijven.

Inhoud cursus

Theorie:• Wet- en Regelgeving• Werking hoge druk waterstraalinstallatie• Drukverlies berekening• Risico’s Behandelde onderwerpen:• Indeling industriële reinigingstechnieken• Veiligheid bij het werken met hoge druk• Eerste hulp• Reinigingsmethoden• Reactiekrachten• Toebehoren• Nozzle selectie• Natuurkundige begrippen• Verantwoordelijkheden

Duur:      1 dag.

 

Plaats:   Terneuzen of incompany

 

Examen:               De cursus wordt afgeloten met een SIR examen.

 

Kosten

Op aanvraag.

Terneuzen 0 Vol
48 25-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
0 Vol
48 25-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Terneuzen 0 Vol
48 25-11-2013 Buitenwacht
Buitenwacht
doel opleiding

Het doel van de cursus is om de Buitenwacht voldoende kennis en vaardigheden aan te leren, zodat deze zijn/haar taak conform de wettelijke normen veilig kan uitvoeren, dus dat ze toezicht kunnen houden bij een besloten ruimte en juist kunnen handelen in een noodsituatie.

Doelgroep

Iedereen die belast wordt met de functie Buitenwacht of die verantwoordelijk is voor de veiligheid van werknemers binnen besloten ruimten.

Inhoud cursus

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus:

soorten besloten ruimte

vergunningen

Gevaren verbonden aan het betreden van de besloten ruimte

 

Verschillende termen en begrippen

 

Brand- en explosiegevaar

 

Laagste en hoogste explosiegrens

 

Vergiftigingsgevaar

 

Mac-waarde

 

Elektrocutiegevaar

 

Algemene gevaren

 

Omgaan met explosie- en zuurstofmeters

 

Communicatieapparatuur en methodes

 

Persoonlijke beschermmiddelen

 

Veilige entree procedures

 

Examen

Bij goed gevolg van zowel de Theorie als Praktijkexamen ontvangt de cursist het certificaat werken als buitenwacht dit kan zowel SOG als ons eigen Jonkman certificaat

Terneuzen 9 Inschrijven   Inschrijven
48 25-11-2013 Kleine blusmiddelen
Kleine blusmiddelen
Maasvlakte 0 Vol
48 25-11-2013
29-11-2013
Gasmeten basis
Gasmeten basis
doel opleiding

De deelnemer kan na afloop van de cursus planmatig en veilig gasmeetapparatuur bedienen en de vastgestelde waarde interpreteren. Tevens beschikt hij over kennis om met mobiele gasapparatuur om te gaan en te begrijpen wat de meetresultaten betekenen

vereiste vooropleiding

Verondersteld wordt dat deelnemers al enigszins bekend zijn met de meetapparatuur en over enige basiskennis van gasmeten beschikken.

cursusinhoud

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:
Theorie

 • Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities van MAC- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3, toxische stoffen melding;
 • Basisbegrippen, zoals brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting.
 • Basisbegrippen, zoals verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting

Praktijk

 • Zelfstandig EX-OX-TOX gasmetingen verrichten
 • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
cursusduur

De open inschrijving cursus bestaat uit twee aangesloten dagen, met instructie van 08.30 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal twaalf deelnemers. Zowel het theorie- als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

plaats cursus

Terneuzen, Goes of incompany

Examen

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een SSVV Opleidingengids certificaat Gasmeten: EX-OX, TOX of EX-OX-TOX. Deze certificaten zijn drie jaar geldig

kosten

Voor de kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Brielle 0 Vol
48 26-11-2013 Hoogwerker
Hoogwerker
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die als onderdeel van hun werk een hoogwerker moeten besturen / bedienen.

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht
 • soorten hoogwerkers
 • wat is een hoogwerker
 • bediening hoogwerker en de regels
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een hoogwerker
 • vakbekwaam werken met een hoogwerker
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de hoogwerker
 • kennismaking met de hoogwerker
 • veiligheid
 • bediening en beperkingen en regels hoogwerker
 • efficient werken
 • noodsystemen
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag of . Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman opkeidingen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist een certificaat veilig werken met een hoogwerker dit kan zowel een SOG of ons eigen jonkman certificaat zijn.

Kosten

neem voor de actuele kosten contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 1 Inschrijven   Inschrijven
48 26-11-2013 Flensmonteur
Flensmonteur
doelgroep

Medewerkers in de industrie belast met het openen en sluiten van flensverbindingen volgens protocol

vooropleiding

18 jaar. In het bezit van een geldig VCA Basisveiligheidcertificaat.
Kennis van de Nederlandse taal is vereist

inhoud cursus

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Theorie:
• Juiste wijze van voorbereiden van werkzaamheden aan flenzen;
• Regels uit de ARBO-wet interpreteren;
• Veiligheidsregels, werkvergunningen en interne regels;
• Flenzen identificeren;
• Studbolts identificeren;
• Pakkingen identificeren, toepassing en wijze van gebruik;
• Pijpleiding montage;
• Equipment herkennen;
• Appendages herkennen;
• Werking van vijzelen (bolt tensioning) omschrijven;
• Werkwijze en toepassing gereedschap;
• Openen en sluiten van flensverbindingen.
Praktijk:
• Voorschriften en procedures toepassen;
• Veilig aan flenzen sleutelen;
• Met het benodigde gereedschap werken;
• Met de benodigde meetmiddelen werken;
• Steekflenzen plaatsen en trekken of brilflenzen draaien;
• Pijpflensverbindingen openen en sluiten volgens protocol.
In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld

duur cursus

1 dag (8uur) inclusief examen

plaats cursus

Terneuzen of incompany

Examen

Examinering SSVV Opleidingengids:
Bij voldoende resultaat, voor zowel het theorie- als het praktijkexamen, ontvangt de cursist het SSVV certificaat “Werken aan flensverbindingen volgens protocol”. Dit certificaat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingengids.
Kosten examinering SSVV: € 47,50 p.p.
Het certificaat is 5 jaar geldig

Aantal cursisten

Minimaal 5 en Maximaal 8

Terneuzen 0 Vol
48 26-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Roermond 0 Vol
48 26-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Vlissingen-Oost 4 Inschrijven   Inschrijven
48 26-11-2013 Heftruck herhaling
Heftruck herhaling
doelgroep

Medewerkers die ruime ervaring hebben met het werken op de heftruck en waarvan het certificaat is verlopen.

vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist en ruime ervaring op de heftruck, voor een SOG (SSVV) opleiding is wel een B rijbewijs nodig

cursus inhoud

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:

 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • veiligheid op de werkvloer voor, tijdens en na het werken met de heftruck.
 • vakbekwaam werken met een heftruck
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • veiligheid
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
cursusduur

1 dag bestaande uit 1/2 dag theorie en een 1/2 dag praktijk

plaats cursus

Jonkman Opleidingen terneuzen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck" Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar dit kan zowel het Jonkman opleidingen certificaat als het SOG (SSVV)

Moerdijk 0 Vol
48 26-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
0 Vol
48 26-11-2013
27-11-2013
SIR bediener pistool
SIR bediener pistool
hogedruk spuiter
   
   

Doelgroep

De basiscursus voor personen die geen of beperkt ervaring hebben met industriële hogedruk reiniging. Uw medewerkers worden opgeleid conform de SIR-richtlijnen.

   

Vooropleiding

Geen. Kennis van de Nederlandse taal is vereist.

   

Inhoud cursus

Theoretisch worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Drukverlies, reactiekracht, waterverbruik, inrichting van de spuitplek en werking van het systeem;
 • Gebruik van kruipslangen, harde lans, pistool, rotordisc en roterende nozzles;
 • Snij -en schraaptechniek;
 • Behandeling van hogedruk verwondingen;
 • Veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Praktisch worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Werken met pistool;
 • Reactiekracht;
 • Rotordisc oefeningen;
 • Roterende nozzles op harde lans;
 • Controle noodstop bij veiligheidsvoorziening;
 • Oplijnen systeem;
 • Controlelijst invullen.
   

Duur cursus

2 dagen

   

Plaats cursus

Terneuzen

   

Examen

Zowel de theorie als de praktijk worden door de Stichting Industriële Reiniging geëxamineerd. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het SIR-certificaat "Hogedrukspuiter

   

Aantal cursisten

Minimaal 9 deelnemers , maximaal 12
Deelname van verschillende bedrijven is mogelijk.

   

Kosten

De cursuskosten zijn op aanvraag
SIR examen, inclusief lunch en cursusmateriaal. (Het SIR handboek
‘Hogedruk Vloeistofreiniging wordt tijdens de cursus verstrekt en is
inbegrepen bij de examenkosten).
Het gebruik van de hogedrukunit, de SIR Spuitplaats en de
noodzakelijke beschermingsmiddelen is inbegrepen

Terneuzen 6 Inschrijven   Inschrijven
48 27-11-2013 Verplaatsen van lasten
Verplaatsen van lasten
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten aanslaan en verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen.
kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving /voorschriften
 • lastbehandeling
 • hijsen met hijsbanden
 • hijsen met kettingen
 • hijsen met staalkabels
 • speciaal hijsgereedschap
 • hijsbalken/jukken en loopkatten
 • inspectie en certificering
 • armseinen
 • verschillende praktijk opdrachten
 • veilig verplaatsen van lasten
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig verplaatsen van lasten ” volgens de eindtermen van het SOG. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
48 27-11-2013 Heftruck herhaling
Heftruck herhaling
doelgroep

Medewerkers die ruime ervaring hebben met het werken op de heftruck en waarvan het certificaat is verlopen.

vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist en ruime ervaring op de heftruck, voor een SOG (SSVV) opleiding is wel een B rijbewijs nodig

cursus inhoud

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:

 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • veiligheid op de werkvloer voor, tijdens en na het werken met de heftruck.
 • vakbekwaam werken met een heftruck
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • veiligheid
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
cursusduur

1 dag bestaande uit 1/2 dag theorie en een 1/2 dag praktijk

plaats cursus

Jonkman Opleidingen terneuzen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck" Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar dit kan zowel het Jonkman opleidingen certificaat als het SOG (SSVV)

Terneuzen 6 Inschrijven   Inschrijven
48 27-11-2013 Brandweer training
Brandweer training
Moerdijk 0 Vol
48 27-11-2013 Ademluchtdrager
Ademluchtdrager
 

Deze cursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het SOG (SSVV)

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor personeelsleden die gebruik maken van adembescherming tijdens hun dagelijks werk

Vereiste vooropleiding

geen wel is op veel bedrijven een medische keuring benodigd die wij ook kunnen verzorgen

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijklessen.
In de cursus komen de volgende zaken aan de orde:

 • Afhankelijke en onafhankelijke adembescherming;
 • Het ademluchtmasker;
 • De ademhaling;
 • Effecten bij het dragen / gebruiken van ademlucht;
 • Ademluchtmaskerdrager;
 • Veiligheid;
 • Praktijk;
 • Samenvatting
 • Evaluatie.
Cursusduur

1 dag

Plaats cursus

Jonkman opleidingen terneuzen of vlissingen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat wordt het certificaat "Adembescherming" behaald. dit kan zowel het jonkman als het SOG of SIR adembeschermins A certificaat zijn

Kosten

Prijs op aanvraag. Kijk voor contactgevens onder het kopje contact.

Terneuzen 6 Inschrijven   Inschrijven
48 28-11-2013 Veilig hijsen
Veilig hijsen
Doelgroep

 

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten dmv. Een kraan moeten verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen. wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:

·         (arbo)wetgeving /voorschriften

·         lastbehandeling

·         hijsen met hijsbanden

·         hijsen met kettingen

·         hijsen met staalkabels

·         speciaal hijsgereedschap

·         hijsbalken/jukken en loopkatten

·         inspectie en certificering

·         begrijpen en uitvoeren armseinen of portofoon verkeer.

·         verschillende praktijk opdrachten in het bedienen van de kraan

·         bediening kraan door parcours

Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig hijsen”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
48 28-11-2013 Heftruck herhaling
Heftruck herhaling
doelgroep

Medewerkers die ruime ervaring hebben met het werken op de heftruck en waarvan het certificaat is verlopen.

vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist en ruime ervaring op de heftruck, voor een SOG (SSVV) opleiding is wel een B rijbewijs nodig

cursus inhoud

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:

 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • veiligheid op de werkvloer voor, tijdens en na het werken met de heftruck.
 • vakbekwaam werken met een heftruck
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • veiligheid
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
cursusduur

1 dag bestaande uit 1/2 dag theorie en een 1/2 dag praktijk

plaats cursus

Jonkman Opleidingen terneuzen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck" Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar dit kan zowel het Jonkman opleidingen certificaat als het SOG (SSVV)

Terneuzen 2 Inschrijven   Inschrijven
48 28-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Terneuzen 0 Vol
48 28-11-2013
29-11-2013
Gasmeten basis
Gasmeten basis
doel opleiding

De deelnemer kan na afloop van de cursus planmatig en veilig gasmeetapparatuur bedienen en de vastgestelde waarde interpreteren. Tevens beschikt hij over kennis om met mobiele gasapparatuur om te gaan en te begrijpen wat de meetresultaten betekenen

vereiste vooropleiding

Verondersteld wordt dat deelnemers al enigszins bekend zijn met de meetapparatuur en over enige basiskennis van gasmeten beschikken.

cursusinhoud

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:
Theorie

 • Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities van MAC- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3, toxische stoffen melding;
 • Basisbegrippen, zoals brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting.
 • Basisbegrippen, zoals verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting

Praktijk

 • Zelfstandig EX-OX-TOX gasmetingen verrichten
 • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
cursusduur

De open inschrijving cursus bestaat uit twee aangesloten dagen, met instructie van 08.30 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal twaalf deelnemers. Zowel het theorie- als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

plaats cursus

Terneuzen, Goes of incompany

Examen

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een SSVV Opleidingengids certificaat Gasmeten: EX-OX, TOX of EX-OX-TOX. Deze certificaten zijn drie jaar geldig

kosten

Voor de kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Hoogvliet 0 Vol
48 29-11-2013 Hoogwerker
Hoogwerker
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die als onderdeel van hun werk een hoogwerker moeten besturen / bedienen.

Vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht
 • soorten hoogwerkers
 • wat is een hoogwerker
 • bediening hoogwerker en de regels
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een hoogwerker
 • vakbekwaam werken met een hoogwerker
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de hoogwerker
 • kennismaking met de hoogwerker
 • veiligheid
 • bediening en beperkingen en regels hoogwerker
 • efficient werken
 • noodsystemen
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag of . Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman opkeidingen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist een certificaat veilig werken met een hoogwerker dit kan zowel een SOG of ons eigen jonkman certificaat zijn.

Kosten

neem voor de actuele kosten contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
48 29-11-2013 Verplaatsen van lasten
Verplaatsen van lasten
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten aanslaan en verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen.
kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving /voorschriften
 • lastbehandeling
 • hijsen met hijsbanden
 • hijsen met kettingen
 • hijsen met staalkabels
 • speciaal hijsgereedschap
 • hijsbalken/jukken en loopkatten
 • inspectie en certificering
 • armseinen
 • verschillende praktijk opdrachten
 • veilig verplaatsen van lasten
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig verplaatsen van lasten ” volgens de eindtermen van het SOG. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
48 29-11-2013 Verreiker
Verreiker
Doelgroep

Medewerkers die een verreiker moeten besturen

Vereiste vooropleiding

Geen, de cursist is 16 jaar of ouder

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • verschillende hoogtes (bouwhoogte, afzethoogte, doorrijhoogte en hefhoogte)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een verreiker.
 • vakbekwaam werken met een verreiker.
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de verreiker.
 • kennismaking met de verreiker en de basisvaardigheden.
 • veiligheid.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficiënt werken
 • vorkenbord met de verschillende voorzetstukken (vorken,laadschop,etc…….)
 • werken met de giek/hulpgiek
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk). De cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een verreiker”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de aktuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
48 29-11-2013 Heftruck herhaling
Heftruck herhaling
doelgroep

Medewerkers die ruime ervaring hebben met het werken op de heftruck en waarvan het certificaat is verlopen.

vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist en ruime ervaring op de heftruck, voor een SOG (SSVV) opleiding is wel een B rijbewijs nodig

cursus inhoud

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:

 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • veiligheid op de werkvloer voor, tijdens en na het werken met de heftruck.
 • vakbekwaam werken met een heftruck
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • veiligheid
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
cursusduur

1 dag bestaande uit 1/2 dag theorie en een 1/2 dag praktijk

plaats cursus

Jonkman Opleidingen terneuzen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck" Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar dit kan zowel het Jonkman opleidingen certificaat als het SOG (SSVV)

Terneuzen 4 Inschrijven   Inschrijven
48 29-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Terneuzen 0 Vol
48 29-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
0 Vol
48 29-11-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Terneuzen 7 Inschrijven   Inschrijven
48 29-11-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Terneuzen 0 Vol
48 30-11-2013 Brandweer training
Brandweer training
0 Vol
48 30-11-2013 Brandweer training
Brandweer training
Maasvlakte 0 Vol
49 02-12-2013 gasmeten herhaling
gasmeten herhaling
Rozenburg 0 Vol
49 02-12-2013 EHBO
EHBO
doelgroep

Wie is er niet eens van de trap gevallen, kneusde zijn enkel of liep een snee op tijdens een val?

Als u een cursus Eerste Hulp heeft gevolgd, weet u hoe u de juiste Eerste Hulp verleent als er iets gebeurt in uw omgeving.

 

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een arts en een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo \'echt\' mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld. De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.

 

Cursussen Eerste Hulp kunnen in vrijwel iedere plaats in Nederland worden gevolgd. Ze worden meestal verzorgd door vrijwilligersverenigingen. De kosten voor een cursus verschillen van plaats tot plaats. Als de cursus is afgerond, mag u zich een volwaardig eerstehulpverlener noemen.

 

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

-Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
-Stoornissen in het bewustzijn
-Stoornissen van de ademhaling
-Stilstand van de bloedsomloop
-Ernstige uitwendige bloedingen
-Shock
-Uitwendige wonden
-Brandwonden
-Kneuzing en verstuiking
-Ontwrichting en botbreuken
-Oogletsels
-Vergiftiging
-Elektriciteitsongevallen
-Letsels door koude
-Letsels door warmte
-Vervoer over korte afstand
-Verband- en hulpmiddelen
-Het menselijk lichaam

 

De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Op het examen moet u zich kunnen legitimeren.
Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een reanimatie-instructeur (die ook arts en tevens een door de NRR bevoegd reanimatie-instructeur is

Sas van Gent 0 Vol
49 02-12-2013 adembescherming SIR categorie B
adembescherming SIR categorie B
Terneuzen 8 Inschrijven   Inschrijven
49 02-12-2013
03-12-2013
Heftruck basis
Heftruck basis
Doelgroep

Medewerkers met een minimumleeftijd van 16 jaar die op (petrochemisch of ander) bedrijfsterrein in installaties,magazijnen, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck moeten besturen.

Vereiste vooropleiding

De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie B (voor een SOG). Tevens is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • begrijpen risico’s gevaarlijke stoffen (gevi)
 • werken met lasten van verschillende aard (vloeistoffen, vastestoffen)
 • veiligheid op de werkvloer. Voor, tijdens en na het werken met een heftruck
 • vakbekwaam werken met een vorkheftruck

 

De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • kennismaking met de heftruck
 • veiligheid
 • werken met vaten kisten etc.
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
 • veiligheidstest (uniek)
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 2 dagen Cursusduur is incl. theorie en praktijkexamen.

Plaats cursus

Jonkman Opleidingen of incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck volgens SSVV-SOG of het eigen Jonkman certificaat .Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

Voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman Opleidingen

Terneuzen 5 Inschrijven   Inschrijven
49 02-12-2013 Heftruck herhaling
Heftruck herhaling
doelgroep

Medewerkers die ruime ervaring hebben met het werken op de heftruck en waarvan het certificaat is verlopen.

vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist en ruime ervaring op de heftruck, voor een SOG (SSVV) opleiding is wel een B rijbewijs nodig

cursus inhoud

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:

 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • veiligheid op de werkvloer voor, tijdens en na het werken met de heftruck.
 • vakbekwaam werken met een heftruck
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • veiligheid
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
cursusduur

1 dag bestaande uit 1/2 dag theorie en een 1/2 dag praktijk

plaats cursus

Jonkman Opleidingen terneuzen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck" Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar dit kan zowel het Jonkman opleidingen certificaat als het SOG (SSVV)

Moerdijk 0 Vol
49 02-12-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
0 Vol
49 02-12-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Terneuzen 8 Inschrijven   Inschrijven
49 03-12-2013 Veilig hijsen
Veilig hijsen
Doelgroep

 

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten dmv. Een kraan moeten verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen. wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:

·         (arbo)wetgeving /voorschriften

·         lastbehandeling

·         hijsen met hijsbanden

·         hijsen met kettingen

·         hijsen met staalkabels

·         speciaal hijsgereedschap

·         hijsbalken/jukken en loopkatten

·         inspectie en certificering

·         begrijpen en uitvoeren armseinen of portofoon verkeer.

·         verschillende praktijk opdrachten in het bedienen van de kraan

·         bediening kraan door parcours

Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig hijsen”. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
49 03-12-2013 Flensmonteur
Flensmonteur
doelgroep

Medewerkers in de industrie belast met het openen en sluiten van flensverbindingen volgens protocol

vooropleiding

18 jaar. In het bezit van een geldig VCA Basisveiligheidcertificaat.
Kennis van de Nederlandse taal is vereist

inhoud cursus

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Theorie:
• Juiste wijze van voorbereiden van werkzaamheden aan flenzen;
• Regels uit de ARBO-wet interpreteren;
• Veiligheidsregels, werkvergunningen en interne regels;
• Flenzen identificeren;
• Studbolts identificeren;
• Pakkingen identificeren, toepassing en wijze van gebruik;
• Pijpleiding montage;
• Equipment herkennen;
• Appendages herkennen;
• Werking van vijzelen (bolt tensioning) omschrijven;
• Werkwijze en toepassing gereedschap;
• Openen en sluiten van flensverbindingen.
Praktijk:
• Voorschriften en procedures toepassen;
• Veilig aan flenzen sleutelen;
• Met het benodigde gereedschap werken;
• Met de benodigde meetmiddelen werken;
• Steekflenzen plaatsen en trekken of brilflenzen draaien;
• Pijpflensverbindingen openen en sluiten volgens protocol.
In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld

duur cursus

1 dag (8uur) inclusief examen

plaats cursus

Terneuzen of incompany

Examen

Examinering SSVV Opleidingengids:
Bij voldoende resultaat, voor zowel het theorie- als het praktijkexamen, ontvangt de cursist het SSVV certificaat “Werken aan flensverbindingen volgens protocol”. Dit certificaat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingengids.
Kosten examinering SSVV: € 47,50 p.p.
Het certificaat is 5 jaar geldig

Aantal cursisten

Minimaal 5 en Maximaal 8

Hoek 0 Vol
49 03-12-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Terneuzen 0 Vol
49 03-12-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Moerdijk 0 Vol
49 04-12-2013 Verplaatsen van lasten
Verplaatsen van lasten
Doelgroep

Medewerkers van 18 jaar of ouder die lasten aanslaan en verplaatsen.

Vereiste vooropleiding

Geen.
kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en de rest praktijklessen.

Bij de theorie en praktijklessen worden de volgende zaken toegelicht:
 • (arbo)wetgeving /voorschriften
 • lastbehandeling
 • hijsen met hijsbanden
 • hijsen met kettingen
 • hijsen met staalkabels
 • speciaal hijsgereedschap
 • hijsbalken/jukken en loopkatten
 • inspectie en certificering
 • armseinen
 • verschillende praktijk opdrachten
 • veilig verplaatsen van lasten
Cursusduur

De cursusduur is bij deze opleiding 1 dag (½ theorie + ½ praktijk) Cursusduur is incl. examen.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen of Incompany

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig verplaatsen van lasten ” volgens de eindtermen van het SOG. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Kosten

voor de actuele kosten neemt u contact op met Jonkman opleidingen

Terneuzen 0 Vol
49 04-12-2013 VCA basis + VOL
VCA basis + VOL
doelgroep

Het VCA-basisexamen is bedoeld voor alle medewerkers. Zowel werknemers van VCA-gecertificeerde bedrijven, als werknemers in bedrijven en diensten waar veilig werken belangrijk is.

Het VCA VOL examen is voor de leidinggevenden binnen het bedrijf

Vereiste vooropleiding

Geen, wel is kennis van de Nederlandse taal vereist.

Cursusinhoud

Tijdens deze dag wordt er zowel aan basis als VOL les gegeven en worden alle onderwerpen behandeld

Bij de cursus Basisveiligheid VCA komen de volgende onderwerpen aan de orde:

·         Veiligheid

·         Arbo-wet, Arbo-wetgeving in de praktijk

·         Gevaarlijke stoffen

·         Etikettering

·         Elektriciteit

·         Brand- en explosiegevaar

·         Werken in besloten ruimten

·         Werkplek eisen algemeen

·         Hijs- en hefwerktuigen

·         Werken op hoogte

·         Handgereedschap

·         Gereedschapmachines

·         Persoonlijke beschermingsmiddelen

En bij VOL komen de volgende extra onderwerpen aan bod:

·         Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving.

·         Ergonomie

·         Een ongeval, en dan?

·         Bevorderen van veilig werken

·         Procedures en werkvergunningen

·         Taakrisicoanalyse

·         Bedrijfsnoodplan

·         Gevaarlijke stoffen

·         Gevarenbronnen

·         Persoonlijke bescherming

Cursusduur

De cursusduur bedraagt voor deze cursus 2 x 4 uur.

Plaats cursus

Jonkman opleidingen Opleidingscentrum Terneuzen of Vlissingen of Incompany.

Examen

Het examen bestaat uit 40 vragen die u binnen 60 minuten moet beantwoorden. Als u 28 vragen of meer goed heeft beantwoord, ontvangt u het diploma "Basisveiligheid of VOL VCA". Dit diploma heeft een geldigheid van 10 jaar.

Kosten

Kosten op prijslijst

Terneuzen 17 Inschrijven   Inschrijven
49 04-12-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Waalwijk 0 Vol
49 04-12-2013 Heftruck herhaling
Heftruck herhaling
doelgroep

Medewerkers die ruime ervaring hebben met het werken op de heftruck en waarvan het certificaat is verlopen.

vereiste vooropleiding

Geen. Wel is kennis van de Nederlandse taal vereist en ruime ervaring op de heftruck, voor een SOG (SSVV) opleiding is wel een B rijbewijs nodig

cursus inhoud

Bij de theorielessen worden de volgende zaken toegelicht:

 • veiligheidsfilm
 • (arbo)wetgeving
 • lastbehandeling en lastendiagram
 • soorten transportmiddelen
 • veiligheid op de werkvloer voor, tijdens en na het werken met de heftruck.
 • vakbekwaam werken met een heftruck
De praktijklessen bestaan uit:
 • technische controle van de heftruck
 • veiligheid
 • lastbehandeling in de praktijk
 • truckbehandeling (draaicirkel, draaimoment etc)
 • efficient werken
cursusduur

1 dag bestaande uit 1/2 dag theorie en een 1/2 dag praktijk

plaats cursus

Jonkman Opleidingen terneuzen of Incompany.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangt de cursist het certificaat "Veilig werken met een heftruck" Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar dit kan zowel het Jonkman opleidingen certificaat als het SOG (SSVV)

Terneuzen 5 Inschrijven   Inschrijven
49 04-12-2013 EHBO Herhaling
EHBO Herhaling
Terneuzen 0 Vol
49 04-12-2013 Brandweer training
Brandweer training
Moerdijk 0 Vol
49 04-12-2013 Brandweer training
Brandweer training
0 Vol
49 04-12-2013 Herhaling BHV
Herhaling BHV
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden en reeds de basiscursus Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Het NIBHV stelt dat jaarlijks herhalingslessen gevolgd dienen te worden om het diploma BHV geldig te laten blijven.

Vereiste vooropleiding

Basis Bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

Bij de cursus BHV komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Brandbestrijding theorie;
 • Noodsituaties:
 • Alarmeren en evacueren;
 • Verbindingen met externe diensten;
 • Brandbestrijding praktijk.
 • Levensreddende handelingen;
 • Redding;
 • Het verplaatsen van gewonden;
 • Reanimatie.
Cursusduur
Plaats cursus

Jonkman Logistics Opleidingscentrum of Incompany.

Examen

Na deelname en voldoende resultaat voor de praktische handelingen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Terneuzen 0 Vol
Laatst bijgewerkt op: 4-11-2013 17:29